Razan Haugaard

Foredragsholder- Projektchef og rådgivningskonsulent på integrationsområdet

Razan Haugaard og er kurdisk flygtning fra Irak. Hun blev gift som 13-årig ved et arrangeret ægteskab med en ældre mand, flygtede fra Irak og kom til Danmark i 1990 som 17-årig med sin mand og deres to små børn. I dag er hun mor til fire børn, har været gennem to skilsmisser og sideløbende taget uddannelser og gjort karriere. I dag arbejder hun med integrationsområdet især med flygtningekvinder i jobrettede forløb – de fleste af kvinderne er fra Syrien, Eritrea og Afghanistan.  Hun udvikler og leverer ydelser til landets kommuner og jobcentre, og samarbejder med rigtig mange kommuner og virksomheder om integrationsprogrammer for flygtninge i Danmark. Størstedelen af arbejdet består i at skitsere løsninger og laver interessentanalyser, fastlægge en strategi og udfærdige en implementeringsplan og selve ledelsen af processen.

Ansæt en flygtning i din virksomhed

Dette foredrag giver virksomheden et billede af, hvordan man kan være med til at gøre en forskel i samfundet, og hvordan man kan få en eller flere flygtninge i sin virksomhed med de rigtige kompetencer. Det besvarer videre, hvilke fordele der er for jer i at ansætte en flygtning, og hvordan I får det bedste ud af kulturelle forskelle. Fordelene er store hos flygtningen, der får udviklet sit sprog og får muligheden for at lære mere om det danske samfund. Det kan på sigt give adgang til både nye idéer og en større kundekreds for virksomheden.

Pris: 3000 kr. for 1,5 timer plus kørsel.

Flygtningekvinder på arbejdsmarkedet

Dette foredrag vil give tilhørerne et billede af, hvordan samfundet kan få flere flygtningekvinder ud på arbejdsmarkedet – hvis vi forstår den kultur, kvinderne kommer fra. Det vigtige her er, at mændene er med i processen, da flygtningekvinder ikke kan tvinges i job uden deres mænd.

Pris: 3000 kr. for 1,5 timer plus kørsel.

En flygtningekvindes kamp – ”Jeg ville samme vej som danske kvinder” Dette foredrag giver tilhørerne et billede af flygtningekvindens kamp for at integreres i det danske samfund. En kamp, der ikke bare gælder den fremmede kultur og det fremmede sprog men også kampen mellem sin egen baggrund og kvindemønstre og ønsket om at forme sit eget liv. Foredraget giver tilhørerne nye vinkler, inspiration og aha-oplevelse, der giver dem et andet afsæt for den måde, de arbejder eller ser verden på.

Pris: 3000 kr. for 1,5 timer plus kørsel.

Work-Shop

Kommunikation med – og smerteforståelse hos borgere af ikke-vestlig baggrund

Målgruppe: Målgruppen er mangfoldig. Sundhedspersonale, Lærere, Politiet, Sagsbehandlere i de kommunale systemer osv. osv. Alle, som i deres hverdag er i kontakt med borgere af ikke-vestlig oprindelse.

Hvordan kommunikationen med borgere af ikke vestlig oprindelse foregår kan have stor indflydelse på, om og hvordan vi når målet for vores fælles indsats. Forståelse for, hvilke mekanismer der, bundet af kultur og/eller religion, kan fremme eller hæmme en kommunikation, kan have afgørende betydning for, om et budskab når igennem til modtageren og om vi er i stand til at fremme en kommunikation, hvor begge parter tager ansvar for udfaldet.

Ligesådan kan det være af væsentlig betydning at forstå, hvordan smerteopfattelse og handicapsyn kan være påvirket af, hvilken kultur og/eller religion, vi er opvokset og opdraget i. Opdragelse til at fungere i samfundet adskiller sig ofte hos borgere af ikke-vestlig oprindelse fra den måde vi i de vestlige kulturer opdrager vores børn på. Manglende forståelse for dette kan skabe uhensigtsmæssigheder i et samarbejde fx omkring børn af forældre med ikke-vestlig baggrund.

Når medarbejderen bliver bedre til at forstå kultur og motiver hos borgere med ikke-vestlig baggrund, vil det fremme samarbejdet og chancen for succesfuldt at nå målet for den fælles indsats – det være sig ift træning, indlæring, selvhjulpenhed, adgang til arbejdsmarkedet m.m.

Temadagen hjælper jer med at udvikle kompetencer, navigere og skabe resultater i den komplekse proces. I vil blive præsenteret for arbejdsmetoder, værktøjer, modeller og rammer til at håndtere de udfordringer der kan være med at kommunikere med og hjælpe mennesker, der står med flere barrierer imellem dem selv og samfundet. Barrierer som sprog, kultur, kompetencer, traumer, etc.

På temadagen fokuseres der på at gøre indholdet aktuelt og nærværende for de tilstedeværende og der opfordres derfor til, at deltagerne medbringer egne cases. Med udgangspunkt i én eller flere af disse, vil vi diskutere og sammen arbejde os frem til en mulig løsning.

Dagen vil være en vekslen imellem oplæg og praktiske øvelser i workshopform.

Pris: 6000 kr. for 3 timer plus kørsel.

Lav anmeldelse

Ratings