Martin Christian Celosse-AndersenMartin Christian Celosse-Andersen er i dag daglig leder og grundlægger af konsulentvirksomheden ØkoHuset men har en kriminel fortid i rockermiljøet, som tidligere præsident for en international rockerklub. Et stærkt ønske om at komme sikkert ud af miljøet og skabe sig en tryg tilværelse med familieliv og uddannelse, blev i sidste ende vejen ud for Martin. I dag hjælper Martin udsatte unge med at forlade bandemiljøet og holder foredrag om sin mønsterbryderhistorie og om resocialisering af sociale udsatte og/eller kriminelle.

Siden sin exit er Martin blevet certificeret Debriefer (Psykologforeningen) og specialist i sikkerheds- og risikovurderinger. Han har taget Socialstyrelsens mentoruddannelse i tilværelsespsykologi, taget flere Phd. Kurser i forandringsprocesser og underviser i dag i samme. Endelig har Martin i samarbejde med en forsker ved DPU udviklet ”Livsførselslisten” (LFL), der er et arbejdsredskab til hjælp til bandemedlemmers exit fra miljøet og resocialisering.

Martins vej ind og ud af kriminalitet var lang. Det begyndte allerede i Næstved, hvor Martin som 13-årig hentede morgenbrød til de hårde drenge, der havde holdt fest aftenen inden, og som tak modtog 200 kr. og en invitation til det kriminelle miljø, og siden tog den kriminelle løbebane fart og straffeattesten blev stadig mere plettet. Men Martin var i forvejen særligt udsat. Han var vokset op i et ressourcesvagt hjem alene med sin mor og sine to små søstre, efter at hans voldelig stedfar begik selvmord for øjnene af Martin.

I dette personlige foredrag fortæller Martin Christian Celosse-Andersen hudløst ærligt om sin vej ind og ud af bandemiljøet. Han fortæller om, hvordan en svær barndom og opvækst og en evig søgen efter anerkendelse og et fællesskab førte til rygmærker og en kriminel løbebane.

I foredraget sætter Martin fokus på sin deltagelse i polities exitprogram, hvor han samtidig retter en skarp kritik af den manglende sociale indsats og hvor han mener programmet efterlader plads til forbedring.

Desuden kommer Martin også ind på, hvordan han tidligere har været i berøring med psykiatrien, behandlingsdommene som efter 10 år blev ophævet før tid samt hans indlæggelser på i psykiatrien. Han blev diagnosticeret med paranoid skizofreni som 14 årig, og har levet med diagnosen og dens konsekvenser lige siden. Martin uddyber bl.a. hvordan det er muligt at leve et godt og produktivt liv med en diagnose – samt hvilke betydninger forløbet igennem har haft for ham og hans nærmiljø .

Foredraget er en på én gang skræmmende men også livsbekræftende og sand fortælling om, hvordan Martin skiftede kriminaliteten ud med konsulentvirksomhed, og hvordan han i dag hjælper både udsatte og kriminelle unge, men også politiet, med at løse de stigende bande-konflikter. Martin mener, at vi skal holde op med at gøre det, der ikke virker og i stedet bevæge os henimod det, som kan skabe en varig forandring, når det kommer til det kriminelle miljø.

Ved et Martin Christian Celosse-Andersen foredrag vil I opleve en foredragsholder, der kan hjælpe de unge til at undgå at begå de samme fejl, som han selv gjorde, da han søgte fællesskab og selvtillid i det kriminelle rockermiljø.

Lav anmeldelse

Ratings