Helle Laursen PetersenMange børn lever i konfliktfyldte deleordninger, det er svært – Helle giver sine bud på at gøre det lettere for både børn og voksne.

Helle har beskæftiget sig med kvalitetssikring i IT-systemer siden 1994, mestendels i store organisationer som PriceWaterhouseCoopers, Stibo, Pandora, Region Hovedstaden og TDC. De sidste 15 år har udgangspunktet været Helles egen virksomhed ”Focus QA” – og der igennem mange forskellige konsulentopgaver…. Men den røde tråd er altid KVALITET.

Ved siden af virket som IT-konsulent er Helle bag flere succesfulde iværksætterhistorier som:

Q4400 QDANMARK PlusDamp delebarn.dk ApS Focus QA ApS Focus QA Holding

I 2009 lancerede Helle sammen med Renee Toft Simonsen & Jesper Petersen universet www.delebarn.dk – Siden da er det vokset sig til Danmarks største indenfor området delebørn.

Delebarn.dk er en internetportal, der skal hjælpe forældre med at kommunikere og samarbejde omkring deres børn, på en ordentlig og respektfuld måde, efter et brud eller en skilsmisse. Den centrale del af delebarn.dk er en kalender der er bygget op så de børn der er tilknyttet dit hjem kan ses i en og samme kalender.

Det er helt enkelt et værktøj til, at holde styr på børnenes hverdag når de pendler mellem to hjem. Man kan indtaste alle oplysninger om barnet, lige fra børnesygdomme, vaccinationer, skoleskema, gymnastisk tøj, fødselsdage, gaver der skal medbringes til børnefødselsdage osv. Værktøjet er også tænkt som et kommunikationsredskab til forældrene, og fungerer derfor samtidig som en aflastning for børnene, således at de ikke skal stå for kommunikationen, hvilket kan være sindssygt tungt når man kun er en meter høj.

Delebarn.dk har desuden en rådgivning, hvor brugerne kan søge hjælp til de vanskeligheder der kan være i forbindelse med en skilsmisse som f.eks. deleordninger eller sorgbearbejdning etc. Rådgivningen består af Renée Toft Simonsen på det psykologiske, etiske og de daglige problemer, Elisabet Jensen – Advokat (H) som har speciale i familieret, Børnesagkyndig gennem 25 år Hanne Søndergaard Jensen samt Socialrådgiver Julie Johansen til de sociale og ”offentlige” spørgsmål og Sorgterapeut Anna Prip til de spørgsmål om børn og voksne i sorg..

Derudover er der en blog med mange spændende bloggere som skaber en livlig debat og et bruger-forum hvor brugerne har mulighed for, at kommunikere med andre i samme situation, her kan de stille spørgsmål og dele erfaringer.

Delebarn.dk er i særdeleshed et godt værktøj til forældre der har svært ved at kommunikere, men det har også en stor berettigelse i en travl hverdag med udearbejdende forældre.

www.delebarn.dk har mere end 20.000 registrerede familier som brugere…..

Efter mange år som delebørnenes ambassadør har Helle samlet så meget viden omkring ”DO’s and DONT’ og den får du med dig….. Har du fx nogen siden tænkt over at i det ene hjem serveres der remulade til pomfritterne og i det andet ketchup? Eller det kan være svært at huske alle de ting man har brug for i næste uge når der skiftes hjem….. Er det irriterende at lader kablerne altid forsvinder fra dit hjem ud til det andet….. Det tøj du køber, bliver brugt flittigt i det andet hjem?? Hvad gør man hvis lektierne kun vedrører det ene hjem? Eller det kun er dig der trækker i retning af foreningsliv og støtter op omkring det….. Når du går fra dette foredrag vil du vide at de problemer du bakser med som deleforældre er de sammen som de fleste bakser med – Men når du går herfra håber vi at du har taget nogle værktøjer til dig som du kan bruge i samarbejdet med dine børns andet hjem.

Det og mange flere emner fra de de 10 år der er gået vil blive berørt i foredraget og du vil også få mulighed for at stille dine egne spørgsmål.

Bliv inspireret på www.delebarn.dk

Lav anmeldelse

Ratings