Frederik C. Boll

Hvordan udvikler vores frivillige engagement sig, og tager vi det seriøst?

Frederik C. Boll, direktør i Ingerfair, og har siden 2010 rådgivet frivillige organisationer, foreninger og offentlige institutioner om involvering og ledelse af frivillige.

Frivilligheden ændrer sig fordi samfundet ændrer sig! Men i stedet for at forholde sig til samfundets udvikling og de krav nye typer frivillige stiller, er det ofte holdningen, at det er ‘de andres’ værdisæt den er gal med. Frederik tager dig gennem, hvordan samfundets udvikling skaber nye former for frivillighed. Derudover diskuterer Frederik om vi forstår den samfundsmæssige betydning af den frivillige sektor i Danmark, eller om vi bare tænker den som et sødt appendiks til velfærdsstaten.

Lav anmeldelse

Ratings